PRIVACY:

***

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website fauxglowspraytan.be bezoekt.

1. Beheer

De website fauxglowspraytan.be staat onder beheer van Sofia La Bianca. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan fauxglowspraytan.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b fauxglowspraytan.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van fauxglowspraytan.be. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/08/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

3. Cookies

3a fauxglowspraytan.be maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij fauxglowspraytan.be. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

fauxglowspraytan.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die  fauxglowspraytan.be bezoekt.

6. Lay-out 

Ik heb mijn site zelf ontworpen. Alleen heb ik technische hulp gekregen van https://tyler.com voor het opbouwen van mijn site. En mijn website wordt gehost door https://Versio.be. Ik heb niks van andere gekopieerd en als dat zo is, dan is het niet mijn bedoeling! afbeeldingen heb ik ook zelf opgezocht die in mijn header mogelijk kunnen staan. Alles wat op deze site staat qua layout en header is mijn eigendom.

7. Tekst

Alle blogberichten zijn uniek en door mezelf geschreven. Het is niet toegestaan tekst te kopiëren zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

8. Producten ter review

De producten die op mijn blog verschijnen, heb ik zelf aangekocht of ergens een staal ontvangen. Hoe dan ook: mijn mening is 100% persoonlijk en oprecht. Ik word niet gesponsord noch betaald voor mijn mening.

9. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden

fauxglowspraytan.be kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van ontvangen mails.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op mijn blog, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid enz..., waarvan fauxglowspraytan.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan fauxglowspraytan.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

10. Beveiliging

De gegevens die de klant aan fauxglowspraytan.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

11. Aanpassing van bezoekersgegevens

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. fauxglowspraytan.be kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door fauxglowspraytan.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

12. Intellectuele eigendommen van anderen

Ik gebruik YouTube en google als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien ik, onbewust, uw intellectuele eigendommen zou geschonden hebben, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat dit zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zet ik alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

fauxglowspraytan.be doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. fauxglowspraytan.be kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

fauxglowspraytan.be zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. fauxglowspraytan.be is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

fauxglowspraytan.be kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. fauxglowspraytan.be mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. fauxglowspraytan.be heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

14. Hyperlinks

Op de website van fauxglowspraytan.be vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. fauxglowspraytan.be heeft geen controle over de inhoud van deze websites. fauxglowspraytan.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat fauxglowspraytan.be automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen fauxglowspraytan.be en deze derde partijen.

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen via het contactformulier of per mail.

15.Virussen en misdrijven

fauxglowspraytan.be doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid ervan.

16. Doel van mijn website

Mijn website/blog heeft als doel zo helder mogelijk idee te geven van van de Spray Tan markt en de door mij aangekochte producten, en die aan jou voor te stellen. Mijn site heeft momenteel geen commercieel karakter (is nog onder constructie) en is 100% een persoonlijke hobby. Daarnaast wil ik je als bezoeker ook zo goed mogelijk informeren en antwoord bieden op eventuele vragen. Mijn website moet dienst doen als platform waarop je via verschillende manieren contact met mij kan opnemen.

17. Cookies

17.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website correct werken en dat er rekening wordt gehouden met jouw voorkeuren als gebruiker. Door het plaatsen van functionele cookies maken we het voor u gemakkelijker om onze website te bezoeken. Zo hoef je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie in te vullen en blijven de artikelen bijvoorbeeld in je winkelmandje totdat je afrekent. We kunnen deze cookies plaatsen zonder uw toestemming.

17.2 Statistische cookies

We gebruiken statistische cookies om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Met deze statistische cookies verkrijgen wij informatie over het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van statistische cookies vragen wij uw toestemming.

17.3 Marketing-/trackingcookies

Marketing-/trackingcookies zijn cookies of elke andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze website of op meerdere websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.

18. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij u een pop-upvenster met uitleg over cookies. Zodra u op "Voorkeuren opslaan" klikt, geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en extensies te gebruiken die u hebt geselecteerd in het pop-upvenster, zoals beschreven in dit cookiebeleid. U kunt het gebruik van cookies via uw browser uitschakelen, maar houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer naar behoren functioneert.

19. Persoongegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw bij ons bekende persoonsgegevens.
Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen.
Als u ons uw toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht van verzet: u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij bepaalde redenen deze verwerking rechtvaardigen.

 Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan horen wij dat graag.

20. Cookies in-/uitschakelen & verwijderen

U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. Ook kunt u aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst kunnen worden. Een andere mogelijkheid is om de instellingen van uw internetbrowser zo aan te passen dat u telkens een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies in de Help-sectie van uw browser voor meer informatie over deze opties.

Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet goed werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst wanneer u onze websites opnieuw bezoekt.