ALGEMENE VOORWAARDEN:

***

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van "fauxglowspraytan.be". Met ’koper’ wordt de wederpartij van "fauxglowspraytan.be" aangeduid; degene die van "fauxglowspraytan.be" koopt en/of geleverd krijgt. Door uw bestelling via onze online shop "fauxglowspraytan.be" verklaart u zich akkoord met de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Bestellen

Bestellen doe je gemakkelijk en snel door je keuze via het contactformulier of per e-mail aan mij door te geven. Nadat je je bestelling hebt geplaatst, krijg je een bevestiging per e-mail toegestuurd. Hierin vind je de gegevens van je bestelling met daarbij de betalingsgegevens.

De meeste artikelen worden in een beperkte oplage besteld. Ondanks het zorgvuldig bijhouden van deze site kan het voorkomen dat een artikel al verkocht is terwijl het nog op de site staat. In overleg kan je dan een soortgelijk product kiezen of je bestelling gewoon annuleren.

De koper kan een transactie binnen 24 uur na het tijdstip van de bestelling annuleren en/of wijzigen door per e-mail hiervan melding te maken.

Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overschrijving of Paypal. De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal "fauxglowspraytan.be" bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Prijzen van producten

Van alle producten wordt, nadat je je bestelling hebt duidelijk gemaakt, eerst een prijsopgave gemaakt. Je krijgt hierover altijd bericht. Na je goedkeuring en betaling zal ik je bestelling maken.
Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Kopers uit landen van de Europese Unie betalen de artikelprijs inclusief BTW. "fauxglowspraytan.be" is gerechtigd om prijzen te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan kopers..

Kwaliteit van producten

Producten uit de webshop van "fauxglowspraytan.be" zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen, die verkocht worden binnen de Europese Unie. Werkelijke kleuren kunnen soms licht afwijken van hetgeen op de monitor weer gegeven wordt. "fauxglowspraytan.be" is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van de verkochte goederen.

Spray Tanning resultaten

In het algemeen kan het resultaat van de Spray Tanning beïnvloed worden door het lichamelijk gestel van de klant en/of de voor- en nazorg van de klant waardoor het resultaat anders kan uitpakken dan verwacht. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de Do's en Don'ts van het nemen van een Spray Tan zoals omschreven elders op deze website. fauxglowspraytan.be stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk in geval de Spray Tanning niet het gewenste effect heeft, in welke hoedanigheid dan ook, bij de klant.

Betalen

Betaling van uw bestelling is mogelijk via bank-overschrijving of Paypal. Na ontvangst van een bestelling stuurt "fauxglowspraytan.be" een bevestigings email aan koper, waarin het rekeningnummer vermeld staat. Het aankoopbedrag binnen 7 dagen te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.  Bestellingen die niet binnen 5 dagen na verzending van de bevestigingsmail zijn voldaan komen te vervallen. Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van "fauxglowspraytan.be" is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.  Kosten van overschrijvingen uit het buitenland zijn voor rekening van de klant.

Correspondentie

Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. De klant is verplicht om een email adres aan fauxglowspraytan.be op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan fauxglowspraytan.be worden doorgegeven op de manier die fauxglowspraytan.be voorschrijft.
Mail die verstuurd is naar het email adres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

Vrijwaring

Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant fauxglowspraytan.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Klant vrijwaart fauxglowspraytan.be van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product.

Disclaimer

fauglowspraytan.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. fauglowspraytan.be geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door fauglowspraytan.be en haar personeel.

Verzenden

De bestelde producten worden per Post of Kiala naar je verzonden. In de e-mail bevestiging, die je na je bestelling ontvangt, worden de verzendkosten vermeld. "fauxglowspraytan.be" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van verzonden producten.

Ophalen

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen je bestelling zelf op te komen halen. Dit kan alleen na het maken van een afspraak.

Privacy

"fauxglowspraytan.be" zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.

Eigendom en Copyright

Deze website is eigendom van fauxglowspraytan.be. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan fauxglowspraytan.be. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fauxglowspraytan.be mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van fauxglowspraytan.be tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door fauxglowspraytan.be ter beschikking gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fauxglowspraytan.be is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. fauxglowspraytan.be staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert fauxglowspraytan.be dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct of indirect - ten gevolge van toegang en gebruik van deze website, wordt door fauxglowspraytan.be nadrukkelijk afgewezen. fauxglowspraytan.be besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.